Arima-no Miko (Prince Arima)

Composer:
Sadao Bekku
Title:
Arima-no Miko (Prince Arima)
Librettist/Literary Source:
Tadashi Matsubara, Tsuneari Fukuda
Genre:
Opera
Premiere Date:
1967
Theater:
Tokyo Bunka Kaikan
City:
Tokyo
State/Region:
Tokyo
Country:
Japan
Look for this in SearchWorks