I apahides ton Athinon (The Athenian Apaches)

Composer:
Nikolaos Hadjiapostolou
Title:
I apahides ton Athinon (The Athenian Apaches)
Librettist/Literary Source:
Yoannis Prineas
Genre:
Opera
Subgenre:
Operetta
Premiere Date:
1921
Theater:
Alhambra Theatron
City:
Athens
State/Region:
Attiki
Country:
Greece
Look for this in SearchWorks