I erotevmenoi, i I erotevmenoi mylonades

Composer:
Nikolaos Hadjiapostolou
Title:
I erotevmenoi, i I erotevmenoi mylonades
Librettist/Literary Source:
Antonios Nikas
Genre:
Opera
Subgenre:
Operetta
Premiere Date:
1919
Theater:
Alhambra Theatron
City:
Athens
State/Region:
Attiki
Country:
Greece
Look for this in SearchWorks