Erotika gymnassia (Manoeuvres in Love)

Composer:
Nikolaos Hadjiapostolou
Title:
Erotika gymnassia (Manoeuvres in Love)
Librettist/Literary Source:
Nikolaos Paraskevopoulos
Genre:
Opera
Subgenre:
Operetta
Premiere Date:
1917
Theater:
Dionyssia Theatron
City:
Athens
State/Region:
Attiki
Country:
Greece
Look for this in SearchWorks