Pos pernoun i pandremenoi (Married Life)

Composer:
Nikolaos Hadjiapostolou
Title:
Pos pernoun i pandremenoi (Married Life)
Librettist/Literary Source:
Zahos Thanos
Genre:
Opera
Subgenre:
Operetta
Premiere Date:
1923
Theater:
Alhambra Theatron
City:
Athens
State/Region:
Attiki
Country:
Greece
Look for this in SearchWorks