San i kardia pona (A Heart in Travail)

Composer:
Nikolaos Hadjiapostolou
Title:
San i kardia pona (A Heart in Travail)
Librettist/Literary Source:
Nikolaos Hadjiapostolou
Genre:
Opera
Subgenre:
Operetta
City:
Athens
State/Region:
Attiki
Country:
Greece
Look for this in SearchWorks