Yaroslav mudryy (Yaroslav the Wise)

Composer:
Heorhy Ilarionovych Mayboroda
Title:
Yaroslav mudryy (Yaroslav the Wise)
Librettist/Literary Source:
Heorhy Ilarionovych Mayboroda, Ivan Antonovych Kocherha
Genre:
Opera
Premiere Date:
1973
Theater:
Derzhavnyy Akademichnyy Teatr Opery ta Baletu imeni T. H. Shevchenka
City:
Kiev
State/Region:
Kyïvs'ka Oblast
Country:
Ukraine
Look for this in SearchWorks