O vassilias Aniliagos (King Aniliagos)

Composer:
Andreas Nezeritis
Title:
O vassilias Aniliagos (King Aniliagos)
Librettist/Literary Source:
Ioannes Polemis
Genre:
Opera
Premiere Date:
1948
City:
Athens
State/Region:
Attiki
Country:
Greece
Look for this in SearchWorks