Posledniye dni (The Last Days)

Composer:
Aleksey Aleksandrovich Nikolayev
Title:
Posledniye dni (The Last Days)
Librettist/Literary Source:
Anatoly Mikhailovich Kuznetsov, Mikhail Afanas'yevich Bulgakov
Genre:
Opera
Premiere Date:
1986
Look for this in SearchWorks