Gyneka delirio (The Irresistible Woman)

Composer:
Theofrastos Sakellarides
Title:
Gyneka delirio (The Irresistible Woman)
Genre:
Opera
Subgenre:
Operetta
Premiere Date:
1931
City:
Athens
State/Region:
Attiki
Country:
Greece
Look for this in SearchWorks