I kori tis maimous (The Monkey's Daughter)

Composer:
Theofrastos Sakellarides
Title:
I kori tis maimous (The Monkey's Daughter)
Librettist/Literary Source:
Manos Filippidis
Genre:
Opera
Subgenre:
Operetta
Premiere Date:
1927
City:
Athens
State/Region:
Attiki
Country:
Greece
Look for this in SearchWorks