Sacra familia

Composer:
Theofrastos Sakellarides
Title:
Sacra familia
Librettist/Literary Source:
Nikolaos I. Laskaris
Genre:
Opera
Subgenre:
Operetta
Premiere Date:
1930
City:
Athens
State/Region:
Attiki
Country:
Greece
Look for this in SearchWorks