Suvorov

Composer:
Sergey Nikiforovich Vasilenko
Title:
Suvorov
Librettist/Literary Source:
Sigizmund Krzhizhanovsky
Genre:
Opera
Premiere Date:
1942
Theater:
Gosudarstvennïy Teatr Operï i Baleta imeni A. V. Lunacharskogo
City:
Jekaterinburg
State/Region:
Sverdlovsk Oblast
Country:
Russia
Look for this in SearchWorks