O odyrmos tou Kerkyraeou horikou

Composer:
Spyridon Xyndas
Title:
O odyrmos tou Kerkyraeou horikou
Librettist/Literary Source:
Nikolaos Makris
Genre:
Opera
Premiere Date:
1857
Look for this in SearchWorks