Zvyozdi kremlya (Stars of the Kremlin)

Composer:
Marian Viktorovich Koval'
Title:
Zvyozdi kremlya (Stars of the Kremlin)
Genre:
Oratorio
Look for this in SearchWorks